Kopalnia KWK "Sośnica - Makoszowy"

Adres: ul.Makoszowska 24, Zabrze
woj. śląskie
Telefon: (0-32) 271 40 41
http://www.sosnica-makoszowy.pl
E-mail: sosnica-makoszowy@kwsa.pl

Wlasnosc spółki:
Kompania Węglowa SA

Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica-Makoszowy - kopalnia powstała z połączenia dwóch kopalń, KWK "Sośnica" w Gliwicach i KWK "Makoszowy" w Zabrzu, w dwuruchowy zakład KWK "Sośnica-Makoszowy" z siedzibą w Zabrzu.


Ciekawostki

KWK "Sośnica - Makoszowy"

W dniach 16 i 17 września 2006 roku podczas IV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, można było zwiedzać najstarszą część kopalni KWK "Sośnica". Wśród atrakcji przewidziano zjazd pod ziemię, podróż kolejką, zwiedzanie izby tradycji kopalni i wjazd na 70. metrowy szyb, z którego można było podziwiać panoramę Gliwic.