Polska surowcowym potentatem

Polska zaliczana jest od kilkudziesięciu lat do potentatów w branży wydobywania przeróżnych surowców.
Owe surowce to przede wszystkim węgiel kamienny, siarka, węgiel brunatny oraz sól.
W każdym z tych przypadków Polska wskazywana jest jako prawdziwy potentat, stanowi to również ważne zródło dochodu dla naszego kraju.

Sprawdzajac jak wyglada baza kopalń w Internecie dowiedzieć się można, że w Polsce wydobywa się zarówno surowce energetyczne, surowce metaliczne oraz niemetaliczne.
Do surowców energetycznych zalicza się przede wszystkim węgiel brunatny, węgiel kamienny oraz tort. W kolejnych kategoriach, mianowicie w surowcach metalicznych warto wskazać takie jak choćby rudy żelaza, rudy metali szlachetnych oraz rudy metali lekkich.
Ostatnia ze wskazanych grup to surowce metaliczne i w tej grupie wskazać należy takie produkty jak surowce chemiczne, skalne, ilaste oraz wulkaniczne.

W każdym przypadku Polska pochwalić się może bogatymi zasobami, które umożliwiaja nam uzyskiwanie z tego tytułu wysokich zarobków. W Polsce obecnie, w kopalniach pracuje w sumie kilkadziesiat tysięcy Polsków. Ich praca nie jest łatwa, ale rzeczowa. Od wielu lat wsród zawodów wskazywanych jako najbardziej wzbudzajacych zaufanie wskazuje się polskich górników.Czytaj dalej

Kopalnie wielu surowców

Polska to kraj bogaty w złoża różnych surowców. Należy do czołówki swiatowej pod względem ilosci zasobów
węgla kamiennego i brunatnego, soli kamiennej, siarki i innych.

Surowce mineralne możemy podzielić na:


-SUROWCE ENERGETYCZNE:
* węgiel kamienny
* węgiel brunatny
* torfy
* bituminy (ropa naftowa, gaz ziemny, ozokeryt, czyli wosk ziemny, łupki bitumiczne)

-SUROWCE METALICZNE:
* rudy żelaza (limonit, syderyt, hematyt, magnetyt)
* metale uszlachetniajace stal (nikiel, tytan, wolfram, wanad, molibden, kobalt, cyrkon, rutyl)
* rudy metali nieżelaznych (miedzi, cynku, ołowiu, cyny, arsenu, antymonu, bizmutu, kadmu i rtęci)
* rudy metali szlachetnych (srebra, złota, platyny)
* rudy metali lekkich (glinu, magnezu)

-SUROWCE NIEMETALICZNE:
* surowce chemiczne (sole, siarka rodzima, piryt, fosforyty, baryt, fluoryt)
* surowce skalne (granit, bazalt, porfir, marmur, piaskowiec)
* surowce ilaste (kaolin, gliny, asfalt, margle, gipsy)
* surowce wulkaniczne (tuf, pumeks)
* kamienie szlachetne i ozdobne (diamenty, szafiry, rubiny, szmaragdy, opale, granaty, turkusy, nefryty, topazy, ametysty i inne)

Czytaj dalej
Ciekawostki

KWK "Bolesław Śmiały"

2005,1 lipca w nieczynnym szybie maszyny wyciągowej KWK "Bolesław Śmiały" otwarto pierwszą w województwie śląskim stację recyklingu samochodowego.